ระบบตรวจสอบโดเมน Find the perfect domain name for you...

การค้นหาหลายๆ โดเมน สามารถทำได้พร้อมกันถึง 20 โดเมนในครั้งเดียว กรอกโดเมนลงในช่องด้านล่าง...โดเมนล่ะบรรทัด โดยไม่มี www. หรือ http:// นำหน้า

กรุณากรอกอักษขระที่คุณมองเห็นในรูปภาพลงในกล่องข้อความด้านล่าง (เพื่อป้องกันการกรอกอัตโนมัติ).

TLD ขั้นต่ำ ปี จดทะเบียน ย้าย ต่ออายุ
com 1 400.00 บาท 400.00 บาท 400.00 บาท
net 1 500.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท
org 1 520.00 บาท 520.00 บาท 520.00 บาท
xyz 1 500.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท
biz 1 520.00 บาท 520.00 บาท 520.00 บาท
info 1 500.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท
asia 1 650.00 บาท 650.00 บาท 650.00 บาท
us 1 340.00 บาท 340.00 บาท 340.00 บาท
TLD ขั้นต่ำ ปี จดทะเบียน ย้าย ต่ออายุ
com 1 400.00 บาท 400.00 บาท 400.00 บาท
net 1 500.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท
org 1 520.00 บาท 520.00 บาท 520.00 บาท
xyz 1 500.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท
biz 1 520.00 บาท 520.00 บาท 520.00 บาท
info 1 500.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท
pro 1 650.00 บาท 650.00 บาท 650.00 บาท
asia 1 650.00 บาท 650.00 บาท 650.00 บาท
xxx 1 2,999.00 บาท 2,999.00 บาท 2,999.00 บาท
TLD ขั้นต่ำ ปี จดทะเบียน ย้าย ต่ออายุ
asia 1 650.00 บาท 650.00 บาท 650.00 บาท
eu 1 430.00 บาท 430.00 บาท 430.00 บาท
me 1 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท
us 1 340.00 บาท 340.00 บาท 340.00 บาท
tv 1 1,200.00 บาท 1,200.00 บาท 1,200.00 บาท
co 1 1,150.00 บาท 1,150.00 บาท 1,150.00 บาท
TLD ขั้นต่ำ ปี จดทะเบียน ย้าย ต่ออายุ
pro 1 650.00 บาท 650.00 บาท 650.00 บาท
me 1 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท
tv 1 1,200.00 บาท 1,200.00 บาท 1,200.00 บาท
xxx 1 2,999.00 บาท 2,999.00 บาท 2,999.00 บาท
co 1 1,150.00 บาท 1,150.00 บาท 1,150.00 บาท
TLD ขั้นต่ำ ปี จดทะเบียน ย้าย ต่ออายุ
pro 1 650.00 บาท 650.00 บาท 650.00 บาท
xxx 1 2,999.00 บาท 2,999.00 บาท 2,999.00 บาท
TLD ขั้นต่ำ ปี จดทะเบียน ย้าย ต่ออายุ
asia 1 650.00 บาท 650.00 บาท 650.00 บาท
eu 1 430.00 บาท 430.00 บาท 430.00 บาท
me 1 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท
us 1 340.00 บาท 340.00 บาท 340.00 บาท
tv 1 1,200.00 บาท 1,200.00 บาท 1,200.00 บาท
co 1 1,150.00 บาท 1,150.00 บาท 1,150.00 บาท
TLD ขั้นต่ำ ปี จดทะเบียน ย้าย ต่ออายุ
xyz 1 500.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท
TLD ขั้นต่ำ ปี จดทะเบียน ย้าย ต่ออายุ
com 1 400.00 บาท 400.00 บาท 400.00 บาท
net 1 500.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท
org 1 520.00 บาท 520.00 บาท 520.00 บาท
xyz 1 500.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท
biz 1 520.00 บาท 520.00 บาท 520.00 บาท
info 1 500.00 บาท 500.00 บาท 500.00 บาท
pro 1 650.00 บาท 650.00 บาท 650.00 บาท
asia 1 650.00 บาท 650.00 บาท 650.00 บาท
eu 1 430.00 บาท 430.00 บาท 430.00 บาท
me 1 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท
us 1 340.00 บาท 340.00 บาท 340.00 บาท
tv 1 1,200.00 บาท 1,200.00 บาท 1,200.00 บาท
xxx 1 2,999.00 บาท 2,999.00 บาท 2,999.00 บาท
ac.th 1 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท
go.th 1 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท
co.th 1 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท
or.th 1 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท 1,000.00 บาท
in.th 1 550.00 บาท 550.00 บาท 550.00 บาท
co 1 1,150.00 บาท 1,150.00 บาท 1,150.00 บาท

Powered by WHMCompleteSolution